S
T
February 17, 2020 / Wei-Gan Su
S
April 25, 2019 / Jane Yeh
S
May 17, 2019 / HSU, WEN-HUA
SY
November 21, 2019 / Jane Yeh
S
May 17, 2019 / Cliff Kung
S
June 21, 2019 / Eddie Han
S
April 25, 2019 / HSU, WEN-HUA
S
April 17, 2019 / HSU, WEN-HUA
R
July 02, 2019 / Shiu-Wu Liao
T
January 06, 2020 / Chiau-Ling Tzeng
S
June 20, 2019 / Patrick Wu
T
November 08, 2019 / Jane Yeh
T
November 08, 2019 / Dai-You Gan
S
October 25, 2019 / Patrick Wu
S
February 27, 2020 / Eddie Han
T
October 17, 2019 / Yi-Ching Lee